Temblak kończyny górnej XL

Temblak kończyny górnej - 3