Pas lędźwiowo-krzyżowy z podpaszkami MSupport XXXL

    Refundacja: