Pas lędźwiowo-krzyżowy z podpaszkami MSupport XXL

    Refundacja: