Pas lędźwiowo-krzyżowy z podpaszkami MSupport XL

    Refundacja: