Nasze produkty

OrtoFlex l1 ARTROMOT K1  OptiFlex K1 
cena: 25 zł / doba 33 zł / doba 30 zł / doba
zakres ruchu: -5° do 120° -10 do 120° -10 do 120°
maksymalna waga użytkownika: 130 kg 130 kg 130 kg
regulacja stopni prędkości: od 1 do 9 od 5% do 100% od 5% do 100%
wzrost (min/max): 145 / 185 cm 120 / 200 cm 145 / 185 cm
pauza w wyproście / zgięciu:
pilot cyfrowy
ustawienie czasu ćwiczeń
ustawienie programu ćwiczeń
możliwość zmiany kierunku ruchu podczas pracy urządzenia                    

Rehabilitacja na
najwyższym poziomie