KOŁNIERZ ORTOPEDYCZNY TYPU FLORIDA – półsztywny rozm. B5


    Rehabilitacja na
    najwyższym poziomie