KOŁNIERZ ORTOPEDYCZNY TYPU FLORIDA – półsztywny rozm. B5


Rehabilitacja na
najwyższym poziomie