KOŁNIERZ ORTOPEDYCZNY TYPU FLORIDA – półsztywny rozm. B5

    Refundacja:

    Rehabilitacja na
    najwyższym poziomie