KOŁNIERZ ORTOPEDYCZNY TYPU FLORIDA – półsztywny rozm. B4

    Refundacja: