KOŁNIERZ ORTOPEDYCZNY TYPU FLORIDA – półsztywny rozm. B4


Rehabilitacja na
najwyższym poziomie