KOŁNIERZ ORTOPEDYCZNY TYPU FLORIDA – półsztywny rozm. B4


    Rehabilitacja na
    najwyższym poziomie