KOŁNIERZ ORTOPEDYCZNY TYPU FLORIDA – półsztywny rozm. B3

    Refundacja:

    Rehabilitacja na
    najwyższym poziomie