KOŁNIERZ ORTOPEDYCZNY TYPU FLORIDA – półsztywny rozm. B3


Rehabilitacja na
najwyższym poziomie