KOŁNIERZ ORTOPEDYCZNY TYPU FLORIDA – półsztywny rozm. B3

    Refundacja: