KOŁNIERZ ORTOPEDYCZNY TYPU FLORIDA – półsztywny rozm. B3


    Rehabilitacja na
    najwyższym poziomie