KOŁNIERZ ORTOPEDYCZNY TYPU FLORIDA – półsztywny rozm. B2


Rehabilitacja na
najwyższym poziomie