KOŁNIERZ ORTOPEDYCZNY TYPU FLORIDA – półsztywny rozm. B2

    Refundacja:

    Rehabilitacja na
    najwyższym poziomie