KOŁNIERZ ORTOPEDYCZNY TYPU FLORIDA – półsztywny rozm. B2

    Refundacja: