KOŁNIERZ ORTOPEDYCZNY TYPU FLORIDA – półsztywny rozm. B2


    Rehabilitacja na
    najwyższym poziomie