KOŁNIERZ ORTOPEDYCZNY TYPU FLORIDA – półsztywny rozm. A5

    Refundacja: