KOŁNIERZ ORTOPEDYCZNY TYPU FLORIDA – półsztywny rozm. A5


Rehabilitacja na
najwyższym poziomie