KOŁNIERZ ORTOPEDYCZNY TYPU FLORIDA – półsztywny rozm. A5


    Rehabilitacja na
    najwyższym poziomie