KOŁNIERZ ORTOPEDYCZNY TYPU FLORIDA – półsztywny rozm. A4


    Rehabilitacja na
    najwyższym poziomie