KOŁNIERZ ORTOPEDYCZNY TYPU FLORIDA – półsztywny rozm. A4

    Refundacja: