KOŁNIERZ ORTOPEDYCZNY TYPU FLORIDA – półsztywny rozm. A4


Rehabilitacja na
najwyższym poziomie