KOŁNIERZ ORTOPEDYCZNY TYPU FLORIDA – półsztywny rozm. A3

    Refundacja: