KOŁNIERZ ORTOPEDYCZNY TYPU FLORIDA – półsztywny rozm. A3

    Refundacja:

    Rehabilitacja na
    najwyższym poziomie