KOŁNIERZ ORTOPEDYCZNY TYPU FLORIDA – półsztywny rozm. A3


    Rehabilitacja na
    najwyższym poziomie