KOŁNIERZ ORTOPEDYCZNY TYPU FLORIDA – półsztywny rozm. A3


Rehabilitacja na
najwyższym poziomie