KOŁNIERZ ORTOPEDYCZNY TYPU FLORIDA – półsztywny rozm. A2

    Refundacja: