KOŁNIERZ ORTOPEDYCZNY TYPU FLORIDA – półsztywny rozm. A2


    Rehabilitacja na
    najwyższym poziomie