KOŁNIERZ ORTOPEDYCZNY TYPU FLORIDA – półsztywny rozm. A2


Rehabilitacja na
najwyższym poziomie