Kamizeka ortopedyczna obojczykowo-barkowa L

 


Rehabilitacja na
najwyższym poziomie